Beter Beta

Sinds 2004 werken we met vier VWO-scholen in de regio Zuid-Holland en de TU Delft samen om ‘Beter Bèta’-onderwijs’ te ontwikkelen.

In het ‘Beter Bèta’-onderwijs’ wordt meer samenhang tussen de bètavakken aangebracht. De lessen richten zich meer op onderzoeken, ontwerpen en online werken. Daarmee worden de bètavakken voor alle leerlingen interessanter. Ook voor leerlingen die niet direct een bètaopleiding overwegen!